Odnawialne źródła czystej energii w gminie Chełm

FAQ

1. Kiedy energia cieplna z kolektorów nie jest produkowana?

Nocą, z oczywistych względów. Ponadto podczas dużego zachmurzenia w szczególności burzy, podczas której dodatkowo zaleca się wyłączenie regulatora solarnego poprzez wyciągięcie wtyczki z gniazda elektrycznego, aby nie doszło

2. Czy brak odbioru C.W.U zgromadzonej w zasobniku, ma negatywny wpływ na instalację? Co jeśli wyjadę na urlop i nikt nie będzie korzystał z ciepłej wody?

W przypadku wzrostu temperatury wody w zasobniku solarnym i braku jej odbioru, należy otworzyć zawory kulowe na podłączeniu górnej wężownicy z zasobnikiem i włączyć pompę obiegową od centralnego ogrzewania. Pozwoli to na obniżenie temperatury wody w zasobniku solarnym. W przypadku, kiedy użytkownik zestawu solarnego nie będzie korzystał z zestawu solarnego należy włączyć tryb „urlopowy” - co spowoduje, że nagrzany w ciągu dnia zestaw zostaje automatycznie schłodzony nocą. Nie odbieranie nagromadzonej wody oraz nie ustawienie trybu urlopowego podczas dłuższej nieobecności może spowodować rozszczelnienie się instalacji glikolowej!!!

3. Czy w okresie zimowym energia cieplna jest produkowana?

Jest produkowana jedynie w dni słoneczne, a takowych w okresie zimowym jest bardzo mało. Uzysk ciepła jest ok. 5 razy mniejszy niż latem. Projektując instalacje solarną, dobiera się ją tak, aby 100% zapotrzebowania na energię cieplną zapewniała w okresie grzewczym, kiedy energii słonecznej jest najwięcej(w naszym klimacie są to miesiące maj-wrzesień). Poza sezonem grzewczymnależy zamknąć zawór kulowy na zasileniu górnej wężownicy w celu uniknięcia wychładzania się wody w zasobniku solarnym.

4. Jakie usterki wymagają natychmiastowej reakcji serwisu?

Serwisantowi na rozpatrzenie reklamacji przysługuje maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Reklamacje zgłaszane są drogą mailową na adres: serwis@flexipowergroup.pl. Usterkami, które wymagają natychmiastowej reakcji serwisu są: wyciek glikolu, lub wody w instalacjach c.w.u., c.o., uszkodzenie sterownika.

5. Jak kontrolować czy instalacja nie uległa rozszczelnieniu?

Wszelkie rozszczelnienia mogące się pojawić na układzie glikolowym kolektorów słonecznych będzie można odczytać podczas spadku ciśnienia na manometrze znajdującego się na wyjściu grupy pompowej w kierunku naczynia. W przypadku wycieku glikolu należy natychmiast zgłosić do serwisu.

6. Jak zapewnić bezawaryjną pracę instalacji?

Należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji obługi, dołączonej do zestawu solarnego, a także stosowac okresowe przeglądy.Zalecana jest coroczna kontrola systemu w celu zapewnienia utrzymania wysokiej wydajności idługiego okresy eksploatacji bez przestojów systemu.

7. W jakim celu stosuje się drugie źródło ciepła?

Zestaw solarny ma za zadanie wspomagać produkcję przygotowaniac.w.u.. Ponieważ energia słoneczna jest źródłem, które nie może być traktowane jako przewidywalne, zestaw solarny musi być spięty z drugim źródłem ciepła (kocioł olejowy, gazowy, stałopalny lub grzałką elektryczną).

8. Co oznacza kapanie z zaworu bezpieczeństwa?

Zawory bezpieczeństwa stosowane są do ograniczenia ciśnienia maksymalnego źródła ciepła w zasobnikach wody użytkowej. Prawidłowo dobierając pojemność naczynia wzbiorczego(przeponowego), przejmie ono nadmiar ciśnienia i zawór bezpieczeństwa nie będzie musiał sie otworzyć. Przy niewysokich domkach jednorodzinnych zazwyczaj wystarcza zawór 6-barowy. Szacuje się, że przy podgrzewaniu wody od temperatury 10 do 60°C jej objętość wzrośnie o około 3%. Oznacza to, że w przypadku zasobnika o pojemności 300 litrów potrzeba dodatkowo około dziewięciu litrów wolnej przestrzeni, w której c.w.u. musi się zmieścić po podgrzaniu, a więc przyroście jej objętości. Wzrost objętości wody wewnątrz zasobnika wiąże się równocześnie ze wzrostem jej ciśnienia. A to z kolei oznacza, że w przypadku pracy zasobnika przy ciśnieniu bliskiemu otwarcia zaworu bezpieczeństwa (od 5,8 do 6 bar – odczytanych z manometru) następuje zjawisko tzw. kapania wody z zaworu bezpieczeństwa. Zjawisko to wielu użytkowników diagnozuje błędnie jako uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa i wzywa serwis firmowy do usunięcia usterki. Pojawiająca się woda przy zaworze bezpieczeństwa niebędzie obligowała do wezwania serwisu.

9. Co oznaczają poszczególne wskazówki na manometrze?

Czerwona wskazówka wskazuje ciśnienie jakie powinno panować w zimnej instalacji(ok. 2-2,5 barów), aby zapewnić jej prawidłowe działanie(tzw. ciśnienie nominalne). Czarna wskazóka określa natomiast aktualną wartość ciśnienia jakie panuje aktualnie w instalacji, podczas normalnej pracy. Czarna wskazówka powinna pokrywać się z czerwoną, należy jednak pamiętać, że ciśnienie stale ulega zmianie i będą obserwowane pewne odchyłki.

10. Jak reagować na nagły spadek ciśnienia w instalacji?

Nagły spadek cisnienia(odczytany na manometrze), oznacza, że instalacja uległa rozszczelnieniu, co może w efekcie doprowadzić do wycieku glikolu! Jeżeli, podczas pracy instalacji solarnej ciśnienie w układzie spadnie poniżej 1 bar, użytkownik zestawu powinien zgłosić usterkę w Urzędzie Gminy w celukontaktu z wykonawcą.

11. Co oznacza pulsująca ikonka w miejscu wyświetlanej temperatury?

Informuje ona, że czujnik rozłączył się bądź uległ uszkodzeniu.

12. Czy płyn solarny należy wymieniać?

Płyn solarny powinien być sprawdzany co najmniej raz na 2 (dwa) lata. Jeśli płyn zmienił barwę na bardzo ciemną (czarną) lub jego pH jest mniejsze niż 6.6, to płyn powinien zostać wymieniony. Zaleca się pełną wymianę płynu raz na 5 lat, jednak dobrze dobrany i eksploatowany system (bez częstych przegrzewów) jest w stanie pracować zdecydowanie dłużej.

13. Czy kolektory należy czyścić?

Szkło kolektora podlega samoczynnemu oczyszczaniu przez deszcz, śnieg, wiatr itp. Jeśli jednak ze względu na miejsce montażu, podczas oględzin kontrolnych(serwis) zostanie stwierdzone znaczne zapylenie na powierzchni szyby zaleca się jej okresowe czyszczenie.

14. Jaka jest żywotność kolektorów słonecznych?

Dobry kolektor musi działać sprawnie przez okres nie krótszy niż 20 lat. Takie wymagania stawiają instytucje certyfikujące urządzenia solarne.

15. Co dzieje się w przypadku gradobicia?

Kolektory wyposażone są w szybę 3.2 mm, co zgodnie z normami zapewnia odporność na gradobicie.

16. Dlaczego zbiornik instalacji solarnej jest taki duży?

Większy zbiornik wody działa jak bufor – woda nagrzana w ciągu słonecznych dni może być wykorzystywana w bardziej pochmurne dni, kiedy instalacja nie jest tak sprawna. Poza tym duży zbiornik odpowiednio zabezpiecza instalację przed przegrzewaniem, co zwiększa jej żywotność. Jego pojemność powinna być 1,5-2 razy większa od dziennego zapotrzebowania na c.w.u., które zwykle mieści się w przedziale 50-80 l wody (o temperaturze 60°C) na 1 osobę.

17. Co się stanie, gdy woda w zbiorniku osiągnie maksymalną temperaturę?

W momencie osiągnięcia maksymalnej temperatury, sterownik solarny wyłączy pompę i woda nie będzie się nadal nagrzewała.

18. Czy kolektory trzeba ustawić pod konkretnym kątem?

Tak i nie. Kolektory najlepiej pracują przy nachyleniu w przedziale 20 – 60 st. Odchylenia od tej normy wynoszące ok. 10 st. dają +/- 5% różnicy w uzysku energetycznym.

19. Czy kolektory mogą zaparować od środka?

Tak. Kolektory posiadają otwory wentylacyjne, które odprowadzają ewentualną parę wodną.

20. Czy kolektory słoneczne produkują energię elektryczną?

Nie, kolektory słoneczne (popularnie zwane jako solary) i ogniwa fotowoltaiczne (popularnie: baterie słoneczne) to dwie zupełnie różne rzeczy. Kolektory wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania wody, natomiast ogniwa fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną bezpośrednio w prąd elektryczny. Na rynku istnieją hybrydowe kolektory słoneczne, które stanowią połączenie płaskiego kolektora słonecznego z modułem fotowoltaicznym, zapewniając jednoczesne przetwarzanie energii słonecznej w ciepło i prąd elektryczny.

21. Czy kolektory słoneczne mogą słuzyć do ogrzewania domu?

Tak, o ile w budynku jest zainstalowane niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe lub ścienne - czyli w praktyce w dość rzadkich przypadkach. Wspomagając centralne ogrzewanie kolektory pozwalają zaoszczędzić 10-20% kosztów ogrzewania budynku w ciągu całego roku, a jednocześnie koszty zestawu solarnego rosną o ponad 30%, więc w ostatecznym rozliczeniu zazwyczaj nie jest to zbyt opłacalne.

22. Jakie są koszty eksploatacji kolektorów?

Same kolektory słoneczne praktycznie nie potrzebują zabiegów konserwacyjnych. Zabiegi konserwacyjne dotyczą ogólnie całej instalacji solarnej. Jest to głównie koszt zalecanych przeglądów dokonywanych raz na 2 lata (każdorazowo ok. 100 zł) oraz prądu elektrycznego potrzebnego do działania pompy (40-50 zł / rok). Raz na jakiś czas (średnio co 5 lat) należy też wymienić płyn solarny (koszt ok. 400 zł) oraz anodę magnezową w zasobniku (koszt ok. 150 zł).

23. Płaskie czy próżniowe – które kolektory wybrać?

Dobre kolektory płaskie są porównywalne pod względem osiągów z dobrymi kolektorami próżniowymi, natomiast próżniowe zazwyczaj są nieco droższe. Zazwyczaj, gdy nie ma uzasadnionej konieczności zastosowania kolektorów próżniowych, montuje sie kolektory płaskie. - Jeśli układ solarny będzie najczęściej używany w okresie letnim, wybierz system z płaskim kolektorem słonecznym, który jest najefektywniejszy latem. - Jeśli układ solarny będzie używany w okresach chłodniejszych (szczególnie jesienią i wiosną), wybierz system z kolektorem próżniowym w tzw. "technologii termosowej" o średnicy rury solarnej 58mm. Zastosowanie technologii próżni gwarantuje wysoką efektywność układu w okresach niższych i ujemnych temperatur. - Jeśli układ solarny będzie używany w ciągu całego roku (jesienią, zimą, wiosną i latem), wybierz system "na cały rok" z kolektorem próżniowym o średnicy rury solarnej 70mm, wewnątrz której znajduje się zamknięty płaski kolektor. Połączenie wydajności kolektora płaskiego z izolacją próżni gwarantuje wysoką efektywność układu przez cały rok niezależnie od pogody i temperatury powietrza na zewnątrz.

24. Czy w przypadku braku południowego dachu, montaż kolektorów słonecznych ma sens?

Jak najbardziej - w przypadku dachów skierowanych na wschód lub zachód kolektory mogą być umieszczone na specjalnych ramkach kierujących je na południe. Kolektory można też zamocować do ściany lub na wolnostojących konstrukcjach np. w ogrodzie. Możliwy jest też montaż dwóch grup kolektorów - po stronie wschodniej i zachodniej.

25. Jaki jest okres gwarancji poszczególnych elementów, wchodzących w skład instalacji?

Oferowane przez nas kolektory słoneczne, objęte są gwarancją.

26. Czy instalacja solarna jest w stanie ogrzać wodę w basenie?

Tak. Ponadto wykorzystanie energii cieplnej w ten sposób, w okresie grzewczym od maja do września, pozwala wykorzystać nadwyżki energii, co zapewni minimalizację strat.

27. Jaka jest stawka VAT przy kolektorach?

Jak prawie wszystko kolektory są objęte stawką 23% VAT. Jednakże kupując zestaw solarny wraz z montażem w przypadku domów o powierzchni mieszkalnej poniżej 300 m2 stosowana jest obniżona stawka VAT w wysokości 8%, co znacząco obniża koszty inwestycji. W przypadku domów o powierzchni powyżej 300 m2 stawka VAT jest proporcjonalnie wyższa.

28. Czy montaż zestawu solarnego w ogrodzie w sporej odległości od budynk(ok. 25mb) spowoduje duże straty ciepła?

Ważne jest aby dobrze zaizolować rury, wówczas strat ciepła nie będzie.

29. Jaki jest czas zwrotu zestawu solarnego?

Okres zwrotu kosztów inwestycji uzależniony jest od zapotrzebowania obiektu na ciepłą wodę. Im większe jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, tym szybciej nastąpi zwrot poniesionych nakładów finansowych. Przy zestawach kompaktowych inwestycja wraca się po 2-3 latach.

30. Jak działa kolektor i do czego może służyć?

Kolektor słoneczny to urządzenie wychwytujące energię słoneczną i zamieniające ją na energię cieplną. Uzyskana energia cieplna gromadzona jest w zasobnikach, z których następnie może być wykorzystywana do ogrzewania mieszkań oraz do produkcji ciepłej wody. Może ona również dogrzewać basen zarówno w budynkach jedno-, jaki i wielorodzinnych, a także w zakładach przemysłowych lub użyteczności publicznej.

31. Czy montaż instalacji solarnej wymaga zezwoleń budowlanych lub urzędowych?

Montaż domowej instalacji solarnej nie wymaga żadnych pozwoleń jeżeli kolektory będą instalowane na dachu oraz wolnostojąco (bez fundamentu).

32. Czy na dachu mojego domu również da się zamontować kolektor?

Każdy dach, nadaje się do montażu instalacji solarnej. Istnieje także możliwość montażu kolektora na ścianie budynku na specjalnie przygotowanym stelażu lub na ziemi. Optymalny kąt nachylenia kolektora do poziomu wynosi 45%. Przy wyborze miejsca należy pamiętać, że powinno ono umożliwiać jak najdłuższe operowanie słońca na powierzchnię kolektora. Montaż kolektorów płaskich zaleca się w kierunku południowym. Kolektory próżniowe potrafią absorbować także światło rozproszone, mogą być zatem skierowane w innych kierunkach, choć kierunek południowy jest najbardziej optymalny.

33. Czy da się zamontować kolektor na dachu płaskim?

Na dachu płaskim kolektory montowane są na specjalnej konstrukcji wolnostojącej przymocowanej do podłoża dachu. Taki sam rodzaj konstrukcji stosuje się do montażu kolektorów na ziemi lub na ścianie.

34. Jak odśnieżyć zimą kolektor?

Należy skorzystać z trybu odmrażania, dostępnym w panelu sterowania, sterownika solarnego(termoregulator). Za pomocą tej funkcji można ręcznie uruchomić pompę kolektora, w celu roztopienia zalegającego na panelach solarnych śniegu. Po załączeniu tryb ten jest aktywny przez czas określony przez użytkownika, po czym sterownik wraca do pracy automatycznej (czas odmrażania ustawia się w: MENU SERWISOWE > Kolektor słoneczny > Czas odmrażania). Funkcję tą można wyłączyć ręcznie po krótszym czasie działania wybierając inny tryb pracy.

35. Co się dzieje w przypadku braku dopływu prądu? Czy system solarny jest wtedy bezpieczny?

Ciśnieniowo instalacja zabezpieczona jest przez solarne naczynie przeponowe 6 bar i zawór bezpieczeństwa w grupie pompowej, który „upuści" czynnik roboczy, jeżeli naczynie przeponowe ulegnie uszkodzeniu lub wytworzy się ciśnienie powyżej 6 bar.

36. Co w przypadku dłuższego braku prądu?

Brak prądu, podobnie jak dłuższy brak odbioru ciepła, będzie powodował wzrost temperatury płynu solarnego w kolektorach, jednak nie ma to wpływu na późniejsze funkcjonowanie instalacji. Ze względu na dłuższe wyjazdy z domu, możliwe przerwy w dostawach prądu należy stosować wyposażenie i materiały przystosowane do wysokich temperatur lub zakupić zestaw awaryjnego zasilania koszt około 350 zł (wystarczy na 6-7 godzin pracy pompy).

37. Jak długo nagrzewa się zasobnik np. 300 litrów ogrzewany trzema kolektorami w słoneczny dzień i jak długo utrzymuje temperaturę?

Zakładając sprzyjające warunki atmosferyczne 300 litrowy zasobnik można ogrzać od temperatury 12 do 50oC w około 4 godziny. Przy prawidłowym doborze poszczególnych elementów zestawu w połączeniu z profesjonalnym montażem zgromadzona w zasobniku c.w.u traci jedynie około 5-6oC na dobę.

38. Jakie powinny być przekroje rur w instalacji solarnej?

Dla 2-3 kolektorów rurociągi powinny mieć średnicę 15 mm (średnica wewn. rur min. 12 mm dla długości do 20 m pojedynczej rury od kolektorów do zbiornika). Dla 4-5 kolektorów rurociągi powinny mieć średnicę 18mm (średnica wewn. Rur min. 15 mm dla długości do 20m pojedynczej rury od kolektorów do zbiornika).

39. Jaka może być maksymalna długość rur w instalacji solarnej ?

Nie ma ograniczeń, co do długości, jednak zalecana długość to 15 - 20 m. Straty ciepła są stosunkowo niewielkie.

40. Czy system solarny może być zdemontowany na czas np. wymiany dachówki?

Zestawy montażowe wykonane są ze stali nierdzewnej lub aluminium, co gwarantuje bezproblemowy demontaż nawet po wielu latach.

41. Czy po montażu kolektorów nie będzie przeciekał dach?

Kolektory zawsze montuje się do krokwi lub przybitych do nich łat. Uchwyty są tak uformowane, że sięgają na zewnątrz poniżej dachówki, dzięki czemu pokrycie jest szczelne Przy pozostałych pokryciach śruby montujące z uszczelką przechodzą przez pokrycie dachowe. Połączenia rurowe można przeprowadzić przez dachówkę wentylacyjną.

42. Jakie muszą zostać spełnione warunki dotyczące izolacji rur do kolektorów usytuowanych na gruncie?

Oprócz izolacji cieplnej sieć prowadzona w gruncie powinna być zabezpieczona przed nasiąkaniem np. przez umieszczenie jej w rurze drenażowej (preizolacja).

43. Jak rozwiązane jest mocowanie na blacho dachówce?

każda firma oferująca kolektory posiada układy mocujące do różnych typów pokryć dachowych, skonstruowane tak, by zapewnić szczelność pokrycia dachowego przypadku blacho dachówek odpowiedni hak mocuje się przewiercając przez górną falę do krokwi i uszczelnia silikonem dekarskim.

44. Jaka jest temperatura czynnika roboczego w kolektorze?

W trakcie normalnej pracy od 30 (min. 5oC więcej niż temp. panująca w zbiorniku) do 95oC. Ekstremalnie w samym kolektorze można odnotować temperatury do 300oC.

45. Jakie funkcje spełnia termoregulator?

Termoregulator typu ST-402N przeznaczony jest do obsługi instalacji kolektorów słonecznych dla różnych konfiguracji układu. Urządzenie to steruje pracą pomp kolektorowych (lub pompy i zaworu) na podstawie pomiaru temperatur baterii solarnych oraz temperatury zbiornika akumulacyjnego (dwóch zbiorników). Opcjonalnie jest możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia: pompy cyrkulacyjnej, grzałki elektrycznej lub podania sygnału do kotła CO w celu jego rozpalenia. Sterowanie pompą cyrkulacyjną oraz podawanie sygnału rozpalania do kotła CO jest możliwe bezpośrednio ze sterownika. Nie zaleca się ingerencji Użytkownika zestawu w ustawienia sterownika solarnego. W przypadku nieprawidłowej pracy zestawu solarnego oraz pojawienia się błędów na wyświetlaczu automatyki należy skontaktować się z serwisem przez Urząd Gminy.

46. W zasobniku panuje bardzo wysoka temperatura(80-95oC), czy nie ulegnę poparzeniu?

W celu zabezpieczenia Użytkownika zestawu solarnego przed poparzeniem się gorącą woda z zasobnika solarnego w każdej instalacji przewidziano montaż termostatycznego zaworu mieszającego. Zakres regulacji termostatycznego zaworu mieszającego wynosi od 35ºdo 70º, Użytkownik pokrętłem może regulować temperaturę ciepłej wody, która popłynie na punkty poboru c.w.u. w obiekcie. Ważne jest, aby temperatura ciepłej wody użytkowej na wyjściu z zaworu mieszającego nie przekraczała wartości 55 ºC.

47. Wyciek glikolu – co robić w trakcie oczekiwania na serwis?

W przypadku wycieku roztworu glikolu z instalacji należy zebrać płyn do odpowiedniego naczynia i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, a w szczególności dzieci, osób pod wpływem alkoholu i innych osób będących w nieświadomości o możliwych zagrożeniach.Zabrania się spożywania roztworu glikolu przeznaczonego do instalacji solarnej. Spożycie może grozić utratą zdrowia lub śmiercią.

48. Czy kolektory słoneczne – solarny system grzewczy do podgrzewania CWU, jest dobrą inwestycją dla mnie?

Potencjalnie oszczędności na rachunkach za ogrzewanie ciepłej wody są uzależnione od paliwa jakiego używasz do jej ogrzania i liczby osób mieszkających w domu. Jeśli ogrzewasz wodę dla dwu lub więcej osób i używasz do tego celu energii elektrycznej, oleju opałowego lub gazu to zdecydowanie powinieneś się zastanowić nad użyciem solarnego systemu grzewczego gdyż będzie to dla ciebie dobrą inwestycją która przyniesie duże oszczędności. Biorąc pod uwagę stale rosnące ceny tradycyjnych źródeł energii jest to doskonała inwestycja na przyszłość. Cena energii słonecznej wynosi 0 zł i to się nie zmieni!

49. Jakie elementy wchodzą w skład typowego systemu do ogrzewania CWU?

Podstawowe elementy solarnego systemu do ogrzewania CWU to: Kolektor(y) słoneczny, stacja pompowa, naczynie przeponowe, sterownik, zbiornik wody użytkowej (najczęściej biwalentny), odpowietrznik, i inne elementy instalacyjne takie jak rury, złączki itp.